تبلیغات
دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد مشهد - مطالب کارشناسی ارشد پرستاری
تاریخ : دوشنبه 3 شهریور 1393 | 12:01 ق.ظ | نویسنده : mojtaba asadpoor

رشته پرستاری مراقبت ویژه:

نام و تعریف رشته
دوره كارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه (critical care Nursing ( M.Sc
تعریف رشته : پرستاری مراقبت های ویژه یك شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است كه از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بد حال و نیازمند به مراقبت های ویژه ، تقویت مبانی مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی ، اخلاق و رفتار حرفه ای ، موجبات مراقبت پرستاری ، كاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد .
ارزش ها و بارورها ( Values  )
پرستار كه از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی با همه ویژگیهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی سرو كار دارد و از سویی دیگر بر اساس نظام ارزشهای اسلامی حاكم بر جامعه ، ملزم به رعایت حقوق انسانها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، باید از طریق خدمت رسانی مناسب پرستاری و انجام مراقبت های پرستاری به بیماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهای فوق تلاش نماید

 

 

اهداف كلی رشته ( Aims  )
هدف كلی رشته كارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه ، تربیت دانش آموختگانی است كه دارای دانش ، نگرش و عملكرد لازم در زمینه حوزه كاری اصلی ( مراقبت از بیماران بدحال ) و توانائیها و فراتوانائیهای لازم ( رفتار حرفه ای ، مهارت های ارتباطی ، فناوری اطلاعات ، خود آموزی مادام العمر، پژوهش ، مدیریت و ارتقاء كیفیت ، حل مساله و ... ) بصورت ذیل باشند :
الف – دانش پرستاری
ب – ارتقاء نگرش و عملكرد لازم در مورد مراقبت از بیماران بد حال
ج – ارتقاء مهارت های ارتباطی بهینه و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش آموختگان
د – ارتقاء نگرش و مهارت های لازم در مورد رفتار حرفه ای
ه – ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمینه پژوهش های كاربردی
و – ارتقاء دانش ، نگرش و حمایت لازم در مورد فناوری داده ها ( ICT,IT  )
ز -  ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه كاربرد مدیریت ، برنامه ریزی و ارتقاء كیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بیماران بدحال
ح – ارتقاء فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت و ممارست مهارتهای خود ارزیابی و ارتقاء خود
ی – ارتقاء فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مساله در شرایط بحرانی
نقش های دانش آموختگان ( Role Definition  )
دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی می باشند.
وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task Analysis  )
وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مراقبتی
-         ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای مداخلات لازم پرستاری جهت بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه
-         انجام ارزیابی های لازم ( غیر تهاجمی ) و كمك در انجام ارزیابی های تهاجمی در بیماران بستری در بخش های ویژه
-         تفسیر و تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه
-         بكار بستن قواعد و رفتار حرفه ای در تعامل با همكاران ، بیمار ، خانواده ، و همراهان وی


 


3-94منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  
 
 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

منابع آزمون

پرستاری مراقبت های ویژه

پرستاری مراقبت های ویژه

1. Black, Hawks (2005) Medical – surgi cal nursing Elsevier & saunders
2. Gonce, Fontaine (2007), critical care nursing Philadelphia, Lippincott
3. Thelan, urden, Stace (2007), critical
Care nursing
4. woods, etal (2009), cordiac nursing, Philadelphia Lippincott.

پرستاری داخلی و جراحی

1) Brunner and Studdarths of medical – surgical nursing / Suzanne C. Smeltzer. 11th .ed.philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition.
2) Phipps medical – surgical nursing: health and illness perspectives / Frances Donovan Monahan …(et.al.)-8th. ed.St.Louis: Elsevier, Mosb, Last Edition

بهداشت روان

2. Mental Health nursing: an introductory text / Barbara B. Bauer, Signes Hill/-Philadelphia: W.B. Saunders, Last Edition

 
طبقه بندی: کارشناسی ارشد پرستاری،

تاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 08:36 ب.ظ | نویسنده : mojtaba asadpoor