تبلیغات
دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد مشهد - مطالب برنامه كارآموزی ها
تاریخ : شنبه 8 شهریور 1393 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : mojtaba asadpoor
برنامه كارآموزی دانشجویان پرستاری نیمسال اول 94-93ورودی92


ورودی91


ورودی90
طبقه بندی: برد آ موزشی واطلاع رسانی، برنامه كارآموزی ها،

تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : hasan hashemi
جهت ورود به کار آموزی همراه داشتن کارت و لاگ بوک به همراه برچسب روپوش الزامی است.

با پرداخت مبلغ 10/000 ریال به آقای هاشمی میتوانید
لاگ بوک و کارت پرس شده خود را دریافت نمایید.

محل دریافت برچسب روپوش : خیابان خسروی نو ،پاساژ جواد ،طبقه منهای یک ،گلدوزی گلها


طبقه بندی: برنامه كارآموزی ها، برد آ موزشی واطلاع رسانی،

تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392 | 03:20 ب.ظ | نویسنده : mojtaba asadpoor

برنامه كارآموزی دانشجویان پرستاری نیمسال دوم 93-92

ورودی92

ورودی91

ورودی90

ورودی89طبقه بندی: برد آ موزشی واطلاع رسانی، برنامه كارآموزی ها،