تبلیغات
دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد مشهد - مطالب تقویم ترمی
تاریخ : سه شنبه 4 شهریور 1393 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : mojtaba asadpoor

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

 

انتخاب واحـد

جمعه 14/06/93 لغایت جمعه 21/06/93

شروع کلاسهـا

ورودیهای قبل از 93 از شنبه 22/06/93

حذف اضافـه

چهارشنبه02/07/93  لغایت سه شنبه 08/07/93

حذف اضطـراری

لغایت سه شنبه 11/09/93

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

( از طریق سایت )

شنبه 06/10/93 لغایت  شنبه 13/10/93

پایان کلاسهـا

پنج شنبه  11/10/93

امتحانـات

یكشنبه 14/10/93  لغایت  سه شنبه 30/10/93

همکاری دانشجویان گرامی و رعایت دقیق مقررات بخشنامه ها و مفاد این اطلاعیه ، دانشگاه را در ارائه خدمات بهتر و ایجاد نظم وجلوگیری از مشکلات احتمالی یاری خواهد نمود .

 طبقه بندی: تقویم ترمی، برد آ موزشی واطلاع رسانی،

تاریخ : دوشنبه 23 دی 1392 | 05:40 ب.ظ | نویسنده : mojtaba asadpoor


         

          تقویم نیمسال دوم سال تحصیلى 93 – 92


عنوان

زمانبندى

انتخاب واحد

شنبه 92/11/12  لغایت شنبه 92/11/19

شروع كلاسها

یكشنبه 92/11/20

حذف و اضافه

 

یكشنبه 92/11/27 تا یكشنبه 92/12/04

حذف اضطرارى

لغایت دوشنبه 93/02/15

پایان كلاسها در سال 92

چهارشنبه 92/12/28

 

شروع كلاسها در سال 93

پنجشنبه 93/01/14

 

دریافت كارت ورود به جلسه امتحان

(از طریق سایت

یكشنبه 93/03/18 لغایت شنبه 93/03/24

پایان كلاسها

پنجشنبه 93/03/22

امتحانات

یكشنبه 93/03/25 لغایت پنجشنبه93/04/12

 
طبقه بندی: برد آ موزشی واطلاع رسانی، تقویم ترمی،

تاریخ : دوشنبه 25 شهریور 1392 | 11:01 ب.ظ | نویسنده : mojtaba asadpoor

تقویم نیمسال اول سال تحصیلى 93 - 92

عنوان

زمانبندى

 انتخاب واحد

شنبه 92/06/16 تا یكشنبه 92/06/24

شروع كلاسها

ورودیهاى قبل از 92 از دوشنبه 92/06/25

حذف و اضافه


دوشنبه 92/07/01 تا دوشنبه 92/07/08

حذف اضطرارى

لغایت یكشنبه 92/09/10

 دریافت كارت ورود به جلسه امتحان

(از طریق سایت)

دوشنبه 92/10/09 تادوشنبه 92/10/16

پایان كلاسها

یكشنبه 92/10/15

 امتحانات

چهارشنبه 92/10/18 تا یكشنبه92/11/06

  
طبقه بندی: تقویم ترمی،