تبلیغات
دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد مشهد - حذفیات ایمونولوژی
تاریخ : پنجشنبه 14 خرداد 1394 | 06:35 ب.ظ | نویسنده : amir feizollah

ایمونولوژی:

حذفیات:

ص۱۰۲ اول فاز غیر وابسته تا آخر ۱۰۳

ص۱۰۴ تکامل pre B cell تا آخر ۱۰۷

ص۱۱۱ پاراگراف آخر(زیر گروه های اصلی) تا آخر۱۱۳

 

ص۱۱۶ بالای عکس

ص۱۱۷ بلوغ لنفوسیت های T دارای دو مرحله تا ص۱۲۳ بالای کمپلکس TCR

ص۱۲۵ کمپلکس TCR تا آخر ۱۲۵

 

ص۱۳۲ مسیر سیتوزولیک تا آخر ۱۳۳

 

ص۱۴۸ مهم ترین خصوصیات تا بالای واسطه های شیمیایی ایمنی ذاتی

ص۱۵۳ استفاده درمانی از سایتوکاین ها تا آخر فصل

 

فصل التهاب کلا حذف

 

ص۱۷۵ سلول های لانگرهانس اپیدرم تا ص۱۷۶ بالای واکنش توبرکولینی

 

ص۱۸۳ بیماری های خود ایمنی تا آخر فصل

 

ص۱۹۶ واکسن های ضد سرطان تا آخر همان پاراگراف

 

ص۲۰۳ ساخت DNA ویروسی تا اول پاتوژنز عفونت ایدز

 

ص۲۱۵ نکاتی که در طراحی واکسن ها تا آخر فصل

 

فصل گروه های خونی و HTN هم مهمه
طبقه بندی: ایمونولوژی،